Privacy Statement

Laatste wijziging 12/05/2022

Turnn B.V. is de organisatie achter de Mobility as a Service (MaaS) reisplanner Turnn – MaaS Suite, hierna te noemen de Turnn app.

Wij zijn gevestigd op Iepenhoeve 7B, 3438 MR in Nieuwegein en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8111072. Dit Privacy Statement is van toepassing als je een zakelijke klant van ons bent (met inbegrip van je contact met onze afdeling Customer Support), wanneer je onze website https://turnn.nl bezoekt, werkzaam bent bij een van onze leveranciers en in die hoedanigheid contact met ons hebt of als je bij ons solliciteert.

Indien je vragen hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan of je privacyrechten uit wil oefenen, kan je dat doen via onderstaande contactgegevens:

E-mail:
privacy@turnn.nl 

Telefoon:
Turnn Customer Support +31 (0)85 018 6590

Correspondentie:
Turnn B.V.
T.a.v. Customer Support / Privacy
Postbus 7095
3430 JB Nieuwegein
Nederland

Wanneer jouw werkgever besluit om gebruik te maken van de Turnn app, is jouw werkgever de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw gegevens in de Turnn app. We raden je dan ook aan om als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens in de Turnn app, contact op te nemen met jouw werkgever en de privacyverklaring(en) van jouw werkgever te raadplegen.

1. Jouw privacy is ons vertrekpunt

Transparant

Wij leggen je in dit Privacy Statement duidelijk uit hoe en waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Veilig

Turnn neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor onze diensten en delen deze niet met derden voor marketingdoeleinden, behalve als jij daarvoor expliciet vooraf toestemming gegeven hebt. Wij beveiligen onze systemen, waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, op een adequate manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal geaccepteerde informatiesystemen en methodes. Jouw gegevens worden in beginsel bewaard op servers in datacenters binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER, treft Turnn passende waarborgen. Indien je daar meer over wilt weten, kun je contact met ons opnemen. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie binnen Turnn of bij onze leveranciers bevoegd zijn.

Innovatief en open

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Wij blijven bedenken hoe we jouw privacy kunnen verbeteren. 

Blijven opletten

Zoals aangegeven doen wij er alles aan om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Wij raden je daarnaast aan om goed op te letten met wie je persoonsgegevens deelt en bedacht te zijn op zogenaamde “phishing” e-mails. Bij phishing proberen criminelen je met e-mails, waarin bijvoorbeeld zonder toestemming van Turnn de naam of afbeeldingen van Turnn zijn vermeld of de schijn wordt gewekt dat namens Turnn een dienst wordt aangeboden, naar een valse website te lokken. Daar stelen ze jouw persoonsgegevens. Klik dus nooit op links in een phishing e-mail. Waarschuw altijd de Fraudehelpdesk (https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-cat/phishing/) en de organisatie uit wiens naam je de mail krijgt.

2. Grondslagen en doeleinden voor verwerking van je persoonsgegevens

Grondslagen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nr

Grondslag

Toelichting

1

Toestemming

Je geeft ons expliciet toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.

2

Uitvoering van een overeenkomst

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

3

Wettelijke verplichting

Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. In het geval van een verdenking van een ernstig misdrijf, kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens bij ons worden opgevorderd. Een ander voorbeeld is het verstrekken van persoonsgegevens voor de uitvoering van de belastingwetgeving.

4

Gerechtvaardigd belang van Turnn of een derde

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder meer: marketing, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van onze producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

3. Zakelijke klanten

Turnn verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij onze) zakelijke klanten. Het gaat hierbij onder meer om jouw contactgegevens, jouw functietitel en informatie over de organisatie waar je werkzaam bent. 

In bepaalde gevallen verwerken wij ook  persoonsgegevens van werknemers van onze zakelijke klanten. 

Bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van mobiliteitsdiensten (scooters en/of auto’s) waarvoor een geldig rijbewijs nodig is en wij de daarvoor benodigde rijbewijsgegevens niet via  je werkgever ontvangen; dan verwerken (zie toelichting 1) wij de op jouw rijbewijs vermelde gegevens naam, rijbewijsnummer, afgiftedatum, datum geldig tot, afgegeven door en categorie (AM/B/BE). 

Als je moet bijbetalen voor het gebruik van bepaalde diensten dan verwerken wij ook betaalinformatie. 

Turnn gebruikt de GPS locatie van jouw smartphone om aan te geven wat er in jouw directe omgeving aan informatie en services beschikbaar is die relevant kan zijn voor het plannen van jouw reis. Voorbeelden hiervan zijn halte-informatie, beschikbare vervoersmiddelen en parkeerplaatsen. Daarnaast is de GPS locatie nodig om gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld een fiets, scooter of auto. Turnn slaat de GPS locatie niet op en volgt deze niet. De GPS locatie is enkel bekend voor de app op jouw smartphone.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden waarbij het nummer achter ieder doeleinde correspondeert met onder punt 2 genoemde grondslag(en). 

Doeleinden

Toelichting

Grondslag(en)

Aanmaken gebruikersaccount en aangaan overeenkomst

Voor gebruik van de Turnn app heb je een bedrijfscode nodig waarmee je een account kunt aanmaken. In het registratieproces wordt een overeenkomst met Turnn gesloten.

1 en 2

Aangaan van factuurrelatie

Voor zakelijk gebruik verloopt facturatie veelal direct via jouw werkgever. In situaties waarin je privé dient bij te betalen voor gebruik van diensten gaan wij een factuurrelatie met jou aan. Betaling geschiedt online via een betaalprovider. 

2 en 3

Informeren

Informeren over producten en diensten van Turnn en om je te interviewen zodat de dienstverlening optimaal kan worden afgestemd op jouw behoeften.

1 en 4

Versturen promotionele berichten 

Bijvoorbeeld informatie over aanbiedingen, aankondigingen, nieuwsbrieven, evenementen en overige Turnn producten en diensten.

1 en 4

Analyse gebruik

Analyseren gebruik Turnn app, website en functionaliteiten om jou een optimale gebruikservaring te bieden.

4

Onderzoek en analyse 

Dit doen wij om trends te ontdekken en, al dan niet op basis daarvan, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

1 en 4

Customer Support

Om je van dienst te kunnen zijn en jouw vragen, klachten en suggesties te kunnen beantwoorden die je ons via de app, onze website, chat, telefoon of per e-mail gesteld of gemeld hebt, is het soms noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te gebruiken. Ter verbetering van onze service of vanwege trainingsdoeleinden kunnen telefoongesprekken opgenomen worden (niet standaard; indien van toepassing melden wij dit duidelijk vooraf).

2 en 4

 1. Rijbewijscontrole

Voordat je zakelijk gebruik kunt maken van scooters en/of auto’s zal Turnn jouw rijbewijs laten controleren op geldigheid en echtheid. 

Deze controle wordt uitgevoerd door DataChecker, specialist in online identificatie en verificatie oplossingen. Dat gaat als volgt: 

 • Je ontvangt een secureIDlink per e-mail die jou leidt naar de beveiligde omgeving van DataChecker. 
 • Na het activeren van de link op jouw smartphone krijg je instructies voor het maken van een foto van de voor- en achterzijde van jouw 
 • rijbewijs. De foto’s worden niet door Turnn opgeslagen. 
 • DataChecker verwijdert de foto’s automatisch na 48 uur.DataChecker verzamelt de benodigde gegevens die door Turnn in haar systeem worden opgeslagen en controleert jouw rijbewijs op geldigheid en echtheid. DataChecker verwijdert deze gegevens automatisch na 48 uur uit hun systeem. NB: jouw BSN nummer wordt niet opgeslagen.

4. Websitebezoekers

Whitepapers en kennisdocumenten

Via onze website kun je zogenaamde “white papers” en kennisdocumenten downloaden waarin wij antwoord geven op vragen die we in de praktijk tegenkomen. Voordat je documenten kunt downloaden, vragen wij een aantal contactgegevens van je zodat wij contact met je op kunnen nemen over dit document en om toestemming om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. 

Contactformulier

Als je het contactformulier op onze website invult, registreren wij altijd het ingevulde bericht. Je hebt de mogelijkheid om jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en contactgegevens zoals jouw e-mailadres en telefoonnummer in te vullen en je vraag te stellen of een opmerking te plaatsen. 

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies op onze website en in de Turnn app. Dit betekent dat wij onder meer je IP-adres en bepaalde client identifiers kunnen verwerken. Meer informatie hierover kan je vinden in ons Cookie Statement.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden waarbij het nummer achter ieder doeleinde correspondeert met de hierboven genoemde grondslag(en).

Doeleinden

Toelichting

Grondslag(en)

Toezenden en contact hebben over white papers en kennisdocumenten

Het ter beschikking stellen van deze documenten en het kunnen contacteren van de aanvrager.

1

Contact met websitebezoekers

Om je van dienst te kunnen zijn en jouw vragen, klachten en suggesties te kunnen beantwoorden die je ons via het contactformulier hebt gesteld, te kunnen beantwoorden.

4

Analyse gebruik

Analyseren gebruik van onze website, Turnn App en functionaliteiten om jou een optimale gebruikservaring te bieden, onder meer via het gebruik van cookies.

1 en 4

5. Contactpersonen bij onze leveranciers

Wanneer wij contact met je hebben omdat je werkzaam bent bij een van onze leveranciers, verwerken wij mogelijk ook jouw contactgegevens, zoals jouw voor – en achternaam, functietitel, zakelijk e-mailadres en je zakelijk (mobiele) telefoonnummer.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden waarbij het nummer achter ieder doeleinde correspondeert met de hierboven genoemde grondslag(en).

Doeleinden

Toelichting

Grondslag(en)

Uitvoeren van de overeenkomst die met onze leverancier is gesloten

Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die met de leverancier is gesloten en afspraken te documenteren.

3 en 4

Contact met de leverancier

Om te kunnen communiceren over de tussen Turnn en leverancier gesloten overeenkomst.

4

6. Sollicitanten

Leuk dat je mogelijk bij ons wil komen werken! Wanneer je bij ons solliciteert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, geboortedatum en -plaats, geslacht, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief, referenties zoals door jou of door jouw referent verstrekt, gegevens betreffende de functie waarop je solliciteert, aantekeningen van sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met jou over je sollicitatie. Het kan voorkomen dat er voor een bepaalde functie een assessment moet worden afgelegd, dan verwerken wij ook de assessmentresultaten.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden waarbij het nummer achter ieder doeleinde correspondeert met de hierboven genoemde grondslag(en).

Doeleinden

Toelichting

Grondslag(en)

Behandelen van jouw sollicitatie

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie bij Turnn, om onze sollicitatieprocedure te verbeteren en eventuele vragen, opmerkingen en klachten te kunnen behandelen.

2 en 4

Contact houden over toekomstige vacatures

Indien je daar toestemming voor geeft, dan bewaren wij jouw gegevens graag om je te kunnen benaderen voor toekomstige vacatures bij Turnn en/of andere tot de ICT Group behorende ondernemingen die voor jou interessant kunnen zijn.

1

Turnn is onderdeel van ICT Group. Sollicitaties lopen via de afdeling HR van de ICT Group. Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door de ICT Group verwijzen wij je naar het Privacy Statement van ICT Group.

7. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Account

Wij bewaren jouw persoonsgegevens, waaronder de persoonsgegevens die wij hebben verzameld in het kader van ons contact en overeenkomst met jou, niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doelen waarvoor zij verzameld zijn, doch maximaal 18 maanden na de beëindiging van jouw account, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op (bepaalde) persoonsgegevens. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) ex art. 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Geen account

Persoonsgegevens die wij hebben verzameld in het kader van contact dat je met ons hebt opgenomen, in het geval dat je geen account bij ons hebt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doelen waarvoor zij zijn verzameld, doch maximaal 18 maanden na de afhandeling ervan, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op (bepaalde) persoonsgegevens.

Websitebezoeken

Persoonsgegevens die we hebben verzameld in het kader van websitebezoeken (cookies) worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doelen waarvoor zij zijn verzameld, doch maximaal 24 maanden na het laatste bezoek, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op (bepaalde) persoonsgegevens. Meer informatie is ook terug te vinden in ons Cookie Statement.

Sollicitantgegevens

De persoonsgegevens die je voor je sollicitatie verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien je hiervoor toestemming geeft, houden wij jouw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Wanneer je in dienst treedt bij Turnn zullen je persoonsgegevens onderdeel worden van je personeelsdossier.

Statistische gegevens

Gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen, worden langer bewaard. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en dus niet herleidbaar tot een persoon. Er is dan ook geen sprake van persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Turnn kan persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven is aangegeven indien dit nodig is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

8. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgen wij er voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door ons ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan accountants en advocaten.

Wij kunnen je gegevens bijvoorbeeld delen met: andere onderdelen van ICT Group, onze leveranciers zoals onze softwareleveranciers en overheidsinstanties, met al onze rechtsopvolgers ingeval Turnn wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie.

9. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de AVG heb je bepaalde privacyrechten. Wij zetten ze hierna voor je op een rij.

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te weten wat we van jou weten en daar bepaalde aanvullend informatie over te ontvangen. Daarom heb je via de Turnn app rechtstreeks inzage in een deel van jouw persoonsgegevens. Bij Customer Support (zie de contactgegevens onder “Contact”) kun je opvragen welke overige persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd. 

 1. Recht op rectificatie

Ook kun je bij Customer Support een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen Je kunt een aantal gegevens ook zelf aanpassen in de app via Account/Profiel bewerken. Bij zakelijk gebruik via je werkgever kan je dit recht bij je werkgever uitoefenen en ontvangen wij wijzigingen veelal automatisch via jouw werkgever. 

 1. Recht op bezwaar 

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om hier bezwaar tegen te maken. Als je bezwaar maakt, wegen wij jouw privacybelangen af tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, worden jouw gegevens niet verder verwerkt.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, wanneer wij onjuiste persoonsgegevens gebruiken, wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking. 

 1. Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, jij je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens hebt ingetrokken, je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, de verwerking onrechtmatig is of wanneer de wettelijke bewaartermijn verlopen is. 

 1. Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen of te laten overdragen aan een derde organisatie. Dit recht is van toepassing op digitale persoonsgegevens, die wij verwerken op grond van jouw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Je wordt niet onderworpen aan geheel automatische besluitvorming en profilering in de zin van art. 22 AVG.

 1. Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Wij wijzen je erop dat het intrekken van je toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming, onverlet laat.

Wil je gebruikmaken van je privacyrechten?

Neem dan contact op met Customer Support via de contactgegevens zoals in het begin van dit Privacy Statement vermeld. Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren. In beginsel laten wij je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden jouw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij je uitleggen waarom. Meer informatie over je privacyrechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, lossen wij die graag samen met je op. Wij wijzen je erop dat je op grond van de privacywetgeving ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

11. Wijzigingen

Turnn behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie is steeds op onze website en in de Turnn app te vinden.