‘Hybride werken kan niet zonder hybride reizen’

“Hybride werken is niet meer weg te denken uit ons leven. Corona heeft het veranderingsproces uiteraard wel versneld, maar vergis je niet, we waren al veel langer bezig met een herdefinitie van wanneer je waar en hoe werkt. Wij sluiten daar met Turnn op aan.” Hans Ketterings is sinds februari 2022 directeur van Turnn, onderdeel van ICT Group, en heeft een duidelijke visie op waar we nu staan en waar het heen gaat. “Allerlei kantoorconcepten zoals Spaces, WeWork en Regus maken het professionals die regelmatig voor hun werk moeten reizen, veel makkelijker. Ook de HubClub timmert enorm aan de weg. Hun slogan is ‘Get Together, in a hybrid world’. Dat is de wereld die wij met Turnn voorzien van hybrid reizen. De locatie van die dag, of zelfs locaties, doen er niet meer toe. Wij zorgen dat je daar Energiek, voorbereid en ontzorgt arriveert. Zonder dat je hoeft na te denken over hoe je reist. Onze app regelt dat allemaal voor je.”

“Door corona zijn we het gevoel van samenzijn, samen ergens aan werken, een beetje kwijt geraakt. Het leek zo leuk, lekker thuis in je vrijetijdskloffie met elkaar in overleg. Maar aan de keukentafel ontstaan geen wonderen. Dus nu zien we weer de omgekeerde beweging. We zoeken elkaar weer op, maar wel veel bewuster dan voorheen. We realiseren ons veel beter wat de toegevoegde waarde is van samenkomen, ideeën ontwikkelen, resultaten boeken, maar ook samen vieren. Werken moet weer een feestje worden. Het inzicht ‘dat je daarvoor niet per se naar je eigen kantoor hoeft, groeit nu sterk. Als je mobiliteit onbegrensd is, kun je overal werken.”

“Met Turnn zoeken wij die grenzen ook op. Daarmee zorgen we niet alleen dat mensen fit arriveren op hun plaats van bestemming, we helpen de filedruk te verlagen, kantoren kunnen kleiner en we dragen bij aan de duurzaamheid van de hele woon-werkomgeving. We maken hybride reizen voor hybride werken makkelijker, flexibel, voorspelbaar en  betaalbaar. Dure leaseauto’s, hoge parkeerkosten, in de file staan, stress onderweg, het is gewoon niet meer nodig door Turnn. En een groot voordeel dat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat we het geografische zoekgebied in de ‘war on talent’ flink vergroten. Zocht je voorheen naar talent in een straal van 25-50 km om je kantoor, met hybride reizen kun je zeker tot 100 km ver kijken. Door flex-locaties en flexibel reizen maak je het professionals veel makkelijker en kiezen ze eerder voor jou als de werkgever die meedenkt en daar ook naar handelt. Uiteraard helpt dit ook om de mensen die al voor je werken te behouden.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we met Turnn een grote bijdrage gaan leveren aan het hybride werken. Mensen willen af van die starheid, ze willen excelleren in hun werk, niet in hoe ze er komen. De reis moet er niet meer toe doen, maar het doel. En dat is ook ons doel.”

Hoe ziet mobiliteit in Nederland er over 10 jaar uit?

Mobiliteit is tegenwoordig een belangrijk onderdeel geworden van ieders leefstijl in onze moderne maatschappij. Daarnaast is de relatie tussen mens en technologie enkel aan het groeien, waarmee digitale oplossingen worden gecreëerd om mobiliteit leuker en makkelijker te maken. Zo maakt de traditionele fiets plaats voor de elektrische fiets en is deelvervoer niet meer uit ons leven weg te denken. De impact van de pandemie is erg bepalend in de ontwikkelingen rondom mobiliteit geweest en zal het ook nog blijven. Maar welke invloeden drijven deze veranderingen nog meer en hoe gaat mobiliteit er in de toekomst uitzien?

1. Verstedelijking

De omgeving waarin we leven verstedelijkt steeds meer en de bevolking van ons land groeit alsmaar verder. Als gevolg hiervan moeten we minder ruimte delen met steeds meer mensen. De wijze waarop we ons (laten) vervoeren kan hiervoor een oplossing bieden. Doordat er steeds minder ruimte is, met name in steden, is het van belang om efficiënt om te gaan met publieke ruimtes.

2. Van bezit naar gebruik

Deelvervoer kan een uitkomst bieden. Deelvervoer vormt tegenwoordig al een steeds normaler onderdeel van mobiliteit in Nederland. Mobility as a Service (MaaS) doet zijn intrede. MaaS is een nieuwe benadering van mobiliteit, waarbij reizen persoonlijk en duurzaam wordt. We gaan van bezit naar gebruik en maken daarbij gebruik van alle beschikbare vervoersmiddelen. Van openbaar vervoer, tot (deel-)auto, (deel-)fiets, veerboot en taxi. De kenners weten het al, zij verwachten dat het bezit van een auto binnen tien jaar niet langer vanzelfsprekend zal zijn.

3. Versmelting woon- en werksituatie

Tegenwoordig kunnen we steeds gemakkelijker ‘overal’ werken: onze laptop is ons kantoor. Met name door de pandemie is de versmelting van woon- en werksituatie duidelijk zichtbaar geworden. Momenteel gaat alles online en merken we bijvoorbeeld dat samenkomsten van teams niet altijd fysiek hoeven te zijn. Maar wat betekent dit voor mobiliteit? Het betekent vooral dat we veel minder woon-werk kilometers gaan maken met de (lease)auto en steeds meer gebruik zullen maken van vervoer op behoefte, zoals deelvervoer.

4. Aandacht voor het milieu

Eerder leken mobiliteit en aandacht voor het milieu moeilijk te combineren, echter is niets minder waar. De opwarming van de aarde en het smelten van het poolijs zijn aan het versnellen. Het omdenken van energie- en mobiliteitssystemen dragen bij aan het oplossen van dit probleem. Met betrekking tot mobiliteit kan hierbij worden gedacht aan elektrische voertuigen, zoals elektrische (deel-)auto’s, (deel-)fietsen, bussen en scooters.

We’re moving the future. Biedt vandaag al jouw klanten of medewerkers alle (duurzame) reismogelijkheden van Nederland aan in jouw eigen MaaS-app!

TURNN MaaS-pilot Brainport Eindhoven

Ontdek de reisstijlen van jouw werknemers!

Niet iedere reiziger heeft dezelfde wensen, behoeften en motieven. Iedere reiziger kan dan ook niet op exact dezelfde manier tevreden worden gesteld. Hoe kunnen wij reizigers dan helpen om slimme mobiliteitskeuzes te maken? En wat kunnen wij betekenen voor jouw organisatie?

Reisstijlen

Wij beschikken over een unieke bron van reisinformatie: reisstijlen. Reisstijlen zijn vergelijkbaar met leefstijlen, echter zijn reisstijlen specifiek gericht op mobiliteit. Mensen zijn verschillend en maken verschillende mobiliteitskeuzes. Reisstijlen geven inzicht in hun mobiliteitskeuzes en de motivatie daarachter. Iedere reisstijl staat gelijk aan een patroon van mobiliteitskeuzes, opvattingen over vervoerskeuzes en drijfveren achter het reisgedrag. Zo ook voor de “fanatieke autogebruiker”.

Fanatieke Autogebruiker

Je gebruikt liever de auto dan een ander vervoermiddel en bent niet geïnteresseerd in het verminderen van jouw autogebruik. Succesvolle mensen reizen met de auto, vind je. Daarnaast is autorijden een manier om jezelf te uiten. Er zijn in jouw ogen geen realistische alternatieven voor de ritten die je maakt. Andere vervoerwijzen dan de auto zijn te langzaam, het gebruik ervaar je als stressvol en je ziet weinig of geen voordelen ten opzichte van de auto. Waarschijnlijk is het al een tijd geleden dat je met de bus of fiets hebt gereisd. Je vindt het niet belangrijk om jouw reistijd te benutten om fit te blijven door te lopen of te fietsen, noch om met jouw vervoermiddelkeuze een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Mensen moeten hun auto zo vaak kunnen gebruiken als ze willen.

Het nut van reisstijlen

Met behulp van reisstijlen kunnen wij patronen ontdekken en gebruikers van onze app in groepen indelen die gemeenschappelijke wensen, behoeften en motieven hebben. Als gevolg hiervan kunnen we mensen beter helpen om slimme mobiliteitskeuzes te maken die hierbij aansluiten. Bijvoorbeeld door iemands vervoersopties hierop af te stemmen. Zo kan het voor een gebruiker die graag met de auto reist, maar zijn/haar autogebruik wilt verminderen vanwege de schade die het toebrengt aan het milieu, erg zinvol zijn om een elektrische deelauto aan te bieden. Op deze wijze kan men beter worden geholpen om slimme mobiliteitskeuzes te maken die aansluiten bij hun specifieke wensen, behoeften en motieven.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Doordat we onderscheid hebben gemaakt tussen de wensen, behoeften en motieven van onze gebruikers door hun reisstijl vast te stellen, kunnen de vervoersopties die aan hen worden getoond direct worden afgestemd op hun drijfveren. Zo ook die van jouw klanten of medewerkers. Onze Mobility as a Service (MaaS) oplossing is een nieuwe benadering van mobiliteit, waarbij reizen persoonlijk en duurzaam wordt. Tegenwoordig vindt er een verschuiving plaats van bezit naar gebruik. Hierom is het van belang om alle beschikbare vervoersmiddelen ten volste te benutten. Van openbaar vervoer, tot (deel-)auto, (deel-)fiets, veerboot en taxi. Jouw klanten of medewerkers kunnen vanuit jouw eigen MaaS-app gemakkelijk kiezen voor verschillende vervoersmodaliteiten, die zij moeiteloos kunnen plannen, boeken en betalen. Dit gemak moet hen overhalen vaker de auto te laten staan. Bovendien kan jouw organisatie verschillende randvoorwaarden meegeven aan de klant of medewerker, die verwerkt kunnen worden in de app. Op deze manier worden zij gestimuleerd om keuzes te maken die passen bij het beleid van jouw organisatie.

 

Start vandaag en bied jouw klanten of medewerkers alle reismogelijkheden van Nederland aan in jouw eigen MaaS-app!